Nama:Aji Suprabowo, S.Pd. M.Si
Mengajar:
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:Hening Wulandari,S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Waka Humas
Nama:Nawang Wulan,S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Guru
Nama:Rumiyati, S.Pd.
Mengajar:PJOK
Jabatan:Guru
Nama:Dra.Sri Mulyani
Mengajar:PPKn
Jabatan:Guru
Nama:Marjoko,S.Pd
Mengajar:Seni Budaya
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:Rita Krisnawati,S.Pd
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Jabatan:-
Nama:Zulia Fatmawati, S.Pd I
Mengajar:PABP
Jabatan:Waka Humas
Nama:Ahmad Hasan,S.Si
Mengajar:IPA
Jabatan:Waka Bid. Kurikulum
Nama:Eko Widyasari,S.Pd
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )
Jabatan:Guru
Nama:Ida Fatmawati,S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Kepala Tata Usaha
Nama:Tholhah Yulianto N,S.Pd
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )
Jabatan:Staf Kurikulum
Nama:Nuning Erma M,S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Waka Sarpras
Nama:Eko Titis Prasongko,S.Pd
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Jabatan:Staf Kesiswaan
Nama:Nur Afifah,S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Waka Bid. Ketenagaan dan Evaluasi
Nama:Tituk Esti Sri Endriyani, S.Sos
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Jabatan:-
Nama:Dyah Puspitasari, SE
Mengajar:Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Jabatan:Guru
Nama:Rizqia Eka Eryana, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Guru
Nama:Purnomo, S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Guru
Nama:Musyaffa
Mengajar:
Jabatan:Kepala Tata Usaha
Nama:Yahya
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Suhadak
Mengajar:
Jabatan:Staf Ketenagaan dan Evaluasi
Nama:Risa Taurina,S.Pd
Mengajar:Bahasa Inggris
Jabatan:Guru
Nama:Sofiyah, S.I.Pust.
Mengajar:
Jabatan:Koordinator Perpustakaan
Nama:Khoiriyah.S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Guru
Nama:Siti Fadilah,S.Pd
Mengajar:Bimb. Konseling
Jabatan:Guru
Nama:Zunita Riana Wati, S.Pd.
Mengajar:Prakarya
Jabatan:-
Nama:Durotus Saniyah, S.Pdi
Mengajar:PABP
Jabatan:-
Nama:Shobihah, Ama.Pust.
Mengajar:
Jabatan:Kepala Tata Usaha
Nama:Lulu Aulia, S.Pd.
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Guru
Nama:Chusnatul Niam, S.Pd.
Mengajar:Matematika
Jabatan:Guru
Nama:Miftahus Surur, S.Pd.I.
Mengajar:PABP
Jabatan:-
Nama:Suciatun
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:SMP Negeri 3 Bonang
Mengajar:Teknik Informatika
Jabatan:Kepala Sekolah